English-Turkish translations for expect:

beklemek · tahmin etmek · ummak · düşünmek · other translations

expect beklemek

This stupid woman expected him to be as white as snow, but he is a red man.

Bu aptal kadın onun kar gibi beyaz olmasını bekliyordu ama o kırmızı bir adam.

I've got someone expecting me.

Beni bekleyen biri var da.

I didn't expect to see you as a cook and a water carrier.

Ben de seni bir aşçı ve su taşıyıcısı olarak görmeyi beklemiyordum.

Click to see more example sentences
expect tahmin etmek

This is even better than I expected.

Bu tahmin ettiğimden daha bile iyi.

It was a more social experience than I expected.

Tahmin ettiğimden daha fazla bir sosyal deneyim oldu.

It's nicer than you expected, isn't it?

Tahmin ettiğimden daha iyi, değil mi?

Click to see more example sentences
expect ummak

Expected to see you a few days ago.

Seni bir kaç gün önce görmeyi umuyordum.

More than you expected, right?

Umduğundan daha fazla, değil mi?

I'd expected to see you before now, Mr. Hawke.

Seni daha önce görmeyi umuyordum, Bay Hawke.

Click to see more example sentences
expect düşünmek

Considering Rocky's punching power, do you still expect an easy fight?

Rocky'nin yumruk gücünü düşünürsek, hala kolay bir dövüş bekliyor musunuz?