English-Turkish translations for expel:

atılmak, atmak · kovmak · sürmek · other translations

expel atılmak, atmak

Everybody with a gun will be expelled or fired.

Silahı olan herkes ya okuldan atılacak ya da kovulacak.

Because he was expelled and never graduated.

Çünkü Çünkü okuldan atıldı ve asla mezun olamadı.

But Jan Di She'll be expelled.

Ama Jan Di okuldan atılacak.

Click to see more example sentences
expel kovmak

No excuses, no exceptions, or you're expelled.

Bahane yok, istisna yok ya da kovulursunuz.

Everybody with a gun will be expelled or fired.

Silahı olan herkes ya okuldan atılacak ya da kovulacak.

They'll just have to expel me.

Onlar sadece beni kovmak zorundalar.

Click to see more example sentences
expel sürmek

He assaulted two teachers last year and was expelled indefinitely.

Geçen sene iki öğretmene saldırdı ve okuldan süresiz olarak uzaklaştırıldı.