English-Turkish translations for experienced:

tecrübe, tecrübeli · deneyimli · usta · other translations

experienced tecrübe, tecrübeli

But as you well know, Dr. Wells is a much more experienced teacher.

Ama senin de iyi bildiğin gibi, Dr. Wells çok daha tecrübeli bir hoca.

He's younger, but he's experienced, and now he's quit school.

O daha genç ancak tecrübeli, şimdi de okulu bıraktı.

I mean, I'm an experienced detective.

Yani ben tecrübeli bir dedektifim.

Click to see more example sentences
experienced deneyimli

Look, I'm an experienced businessman with a long history in Asian countries.

Bak, ben Asya ülkeleriyle uzun bir geçmişi olan deneyimli bir işadamıyım.

Just remember who the experienced poker player is, okay?

Kimin deneyimli poker oyuncusu olduğunu unutma, tamam mı?

Artie wasn't as experienced back then or nearly as neat.

O zamanlar Artie deneyimli ya da bu kadar titiz değildi.

Click to see more example sentences
experienced usta

Experienced swordsmen would never be so reckless.

Deneyimli kılıç ustaları asla bu kadar umursamaz olmamalı.