English-Turkish translations for experiment:

deneyim · deney · tecrübe · deney yapmak · deneme · denemek · tecrübeye dayanan · other translations

experiment deneyim

And after all This experience The same thing happens, again and again.

Tüm bu deneyimlerden sonra, aynı şey tekrar ve tekrar oluyor

Yeah, it's a whole new experience for me.

Evet, benim için tümüyle yeni bir deneyim.

That wasn't a pleasant experience for everyone, Carlos.

Herkes için hoş bir deneyim değildi Carlos.

Click to see more example sentences
experiment deney

Ladies and gentlemen, this is no longer just an experiment.

Bayanlar ve baylar, bu artık sadece bir deney değil.

It wasn't a scientific experiment, Tom.

Bu bir bilimsel deney değildi Tom.

The Wells Experiment was an early attempt to time travel.

Wells deneyi zaman yolculuğu için erken bir denemeydi.

Click to see more example sentences
experiment tecrübe

Andy, you know, this is just a learning experience for you, so you just watch and listen.

Andy, biliyorsun bu senin için bir dinleme tecrübesi bu yüzden yalnızca izle ve dinle.

So this has been a positive experience for you?

O zaman bu sizin için olumlu bir tecrübe.

These women have set more experience than me.

O kadınların benden çok daha fazla tecrübesi var.

Click to see more example sentences
experiment deney yapmak

I'm still that little girl, and William Bell is still doing experiments on me.

Ben hâlâ o küçük kızım ve William Bell hâlâ üzerimde deneyler yapıyor.

I should try a little experiment.

Küçük bir deney yapmam lazım.

We're doing an experiment.

Burada bir deney yapıyoruz.

Click to see more example sentences
experiment deneme

They killed her for an experiment.

Bir deneme için onu öldürdüler.

This experiment has been successful.

Bu deneme başarılı olmuştur.

And then, write me an essay about your experience.

Ve sonra, deneyimlerin hakkında bana bir deneme yaz.

Click to see more example sentences
experiment denemek

To experience that, to live that, that is that's my project.

Bunu denemek, bunu yaşamak, işte İşte benim projem bu.

Then why the experiment?

O zaman neden denedin?

We both want to try experimenting with something new.

İkimiz de yeni bir şeyler denemek istiyoruz.

Click to see more example sentences
experiment tecrübeye dayanan

What? based on experience and local knowledge.

Ne? Tecrübe ve yerel bilgisine dayanarak.

It's a relatively new thing based on a shitload of really horrible experiences.

Yeni bir şey. Nispeten yeni bir şey bir sürü berbat tecrübeye dayanan.