English-Turkish translations for experimental:

deneysel · denek · other translations

experimental deneysel

That technology is highly experimental and far too dangerous for anyone to

Bu teknoloji son derece deneysel ve herkes için çok fazla tehlikeli

We have a treatment. It's experimental, and it's not a cure.

Deneysel olarak tedavimiz var ama bu bir çare değil.

This is experimental medicine from Canada.

Bu da Kanada'dan gelen deneysel bir ilaç.

Click to see more example sentences
experimental denek

But this same genetic deformity made him suitable for some Genetic experimentation.

Ama aynı bozukluk onu bazı genetik deneyler için uygun bir denek yapmıştı.

The experimental subject was Haruko's patient.

Denek olarak Haruko'nun hastasını kullandılar.