English-Turkish translations for expertise:

uzmanlık · bilgi · hüner., hüner · other translations

expertise uzmanlık

Yes, but in this case, the remaining flesh is mostly a fungus which is my area of expertise.

Evet, ama şu durumda geriye kalan etin çoğu mantar ve mantar da benim uzmanlık alanımdır.

I mean, this isn't really my area of expertise.

Demek istediğim, cidden bu benim uzmanlık alanım değil.

This isn't my area of expertise.

Benim uzmanlık alanım değil bu.

Click to see more example sentences
expertise bilgi

Miss Vito's expertise is in general automotive knowledge.

Bayan Vito'nun uzmanlığı genel otomotiv bilgisi üzerine.

Objection beyond the witness's expertise.

İtiraz ediyorum, tanığın bilgisinden öte.

expertise hüner., hüner

Timothy, I need your computer expertise again.

Timothy, yine bilgisayar hünerine ihtiyacım var.