English-Turkish translations for expiration:

son · geçerlilik · other translations

expiration son

And that tracking device in her arm, does that have an expiration date?

Ve kolundaki takip cihazı, Bunun bir son kullanma tarihi yok mu?

Commitment is only commitment because it has no expiration date.

Bağlılık sadece bağlılıktır. Çünkü bir son kullanma tarihi yoktur.

A magical witch potion with no expiration date?

Son kullanma tarihi olmayan bir cadı iksiri mi?

Click to see more example sentences
expiration geçerlilik

An unbelievable expiration date.

İnanılmaz bir geçerlilik süresi.