English-Turkish translations for explain:

açıklamak · anlatmak · açıklama yapmak · izah etmek · other translations

explain açıklamak

And now is not the time nor place for it. Let me explain something to you. Let me say something.

Ve şu an bunun ne yeri, ne de zamanı. sana bir şeyi açıklamama izin ver, izin ver de açıklayayım.

It's difficult to explain, dad, you were always there.

Açıklaması çok zor baba ama sen hep oradaydın.

Baby, please, let me explain!

Bebeğim, açıklamama izin ver!

Click to see more example sentences
explain anlatmak

I can't explain now, but soon you'll understand, okay?

Şimdi açıklayamam, ama yakında anlayacaksın, tamam mı?

Then explain this to me carefully, please.

O zaman lütfen bana dikkatlice anlat bunu.

I'll explain later, not now.

Sonra anlatırım, şimdi olmaz.

Click to see more example sentences
explain açıklama yapmak

There's no time to explain.

Açıklama yapmak için zaman yok.

No. And I'm calling you to explain.

Hayır ve açıklama yapmak için arıyorum.

Katie, Katie, no need to explain to me.

Katie, Katie, bana açıklama yapmana gerek yok.

Click to see more example sentences
explain izah etmek

Mom, Dad, I can explain everything.

Anne, Baba, her şeyi izah edebilirim.

Can you explain this, please?

İzah edebilir misin, lütfen?

I can explain everything!

Her şeyi izah edebilirim!

Click to see more example sentences