English-Turkish translations for exploration:

kâşif · keşif · araştırma · arama · tetkik · other translations

exploration kâşif

Wow, you're like a hot "Dora the Explorer.

Vay be, seksi bir "Kâşif Dora" gibisin.

But there really was an explorer, Mrs Brown.

Ancak sahiden bir kâşif vardı Bayan Brown.

Who's stopping you, Mr Explorer?

Kim durduruyor seni, Bay Kâşif?

Click to see more example sentences
exploration keşif

Come west not for adventure or riches or exploration, but for women and whiskey.

Batıya macera, zenginlik ve keşif için değil, kadınlar ve viski için gelmişler.

This ship was designed for exploration, not combat.

Bu gemi keşif için dizayn edilmiş, savaş için değil.

Anyway, I was thinking more of a biosocial exploration with a neurochemical overlay.

Her neyse, ben daha biyo-sosyal olan ve nöro-kimyasal tabakalı bir keşif yapmayı düşünmüştüm.

Click to see more example sentences
exploration araştırma

It's for your own good but it is an exploration.

Bu senin iyiliğin için fakat bu bir araştırma

Admiral Nelson calling Bureau of Marine Exploration. Inspector Bergen.

Amiral Nelson Deniz Araştırmaları Bürosunu arıyor Müfettiş Bergen.

This is a peaceful exploration.

Bu, barışçı bir araştırma.

Click to see more example sentences
exploration arama

He's in shipping, insurance, oiI exploration.

Nakliye, sigorta ve petrol arama işleriyle uğraşıyor.

exploration tetkik

New Jersey leader in intergalactic rocket exploration.

New Jersey, Galaksiler arası roket tetkik lideri.