English-Turkish translations for exponent:

üs · other translations

exponent üs

Voken nine, exponent nine, devera four three one

Çıkış dokuz, üssü dokuz, Devera dörtüç bir