English-Turkish translations for expression:

ifade · ifade etme · deyim · yüz ifadesi · söz · tabir · laf · deyiş · dışavurum · anlamsız · other translations

expression ifade

My English ability is not so very good... .so it is difficult to me to express everything properly.

İngilizcem çok iyi değil. Bu yüzden her şeyi doğru dürüst ifade etmek bana zor geliyor.

You just wanted to express yourself, yes?

Sadece kendini ifade etmek istedin, değil mi?

This is your opportunity to really express yourself.

Bu kendinizi ifade etmeniz için bir fırsat.

Click to see more example sentences
expression ifade etme

My English ability is not so very good... .so it is difficult to me to express everything properly.

İngilizcem çok iyi değil. Bu yüzden her şeyi doğru dürüst ifade etmek bana zor geliyor.

Yeah, and I don't need a puppet to express myself.

Evet, kendimi ifade etmek için kuklaya ihtiyacım yok.

This is your opportunity to really express yourself.

Bu kendinizi ifade etmeniz için bir fırsat.

Click to see more example sentences
expression deyim

Oh, sweetie, that's just an expression.

Ah, tatlım, bu sadece bir deyim.

No, it's an expression, Stuart.

Hayır, bu bir deyim, Stuart.

Isn't that a funny expression?

Komik bir deyim, değil mi?

Click to see more example sentences
expression yüz ifadesi

My English ability is not so very good... .so it is difficult to me to express everything properly.

İngilizcem çok iyi değil. Bu yüzden her şeyi doğru dürüst ifade etmek bana zor geliyor.

Don't show me a facial expression like that, you just a tool.

Bana öyle bir yüz ifadesiyle bakma, sen sadece bir araçsın.

like a facial expression, seizures.

bir yüz ifadesi, kriz gibi.

Click to see more example sentences
expression söz

That's not a Chinese expression.

Bu bir Çin Ata sözü değil.

You know, there's an old expression.

Bilirsin, eski bir söz vardır.

There's an old expression:

Evet. Eski bir söz vardır:

Click to see more example sentences
expression tabir

For ten years I've been shooting a film, "Wild Blood" it's a Sicilian expression.

On yıldır bir film çekiyorum, adı "Vahşi Kan". Bir Sicilyalı tabiri.

No, "horse mouth" is not an expression.

Hayır, "at ağzı" diye bir tabir yok.

That's a good expression, case closed.

Dava kapandı" güzel bir tabir.

Click to see more example sentences
expression laf

Why does that expression sound so familiar?

Bu laf neden bu kadar tanıdık geldi?

But that's just an expression.

Ama o sadece lafın gelişiydi.

Don't ever use that expression again!

O, bu lafı bir daha kullanma!

Click to see more example sentences
expression deyiş

That's why there's an old expression about helping people

Bu yüzden İnsanlara yardım etmekle ilgili eski bir deyiş vardır

It it's an old human expression.

Bu eski bir insan deyişi.

There's an old Earth expression:

Eski bir dünya deyişi vardır:

Click to see more example sentences
expression dışavurum

It's called an expression triangle.

Buna bir dışavurum üçgeni deniyor.

expression anlamsız

Large brown eyes, dark and expressive.

Büyük kahverengi gözleri var, koyu ve anlamlı.