English-Turkish translations for expressive:

ifadeli · etkileyici · anlamlı · other translations

expressive ifadeli

My English ability is not so very good... .so it is difficult to me to express everything properly.

İngilizcem çok iyi değil. Bu yüzden her şeyi doğru dürüst ifade etmek bana zor geliyor.

You just wanted to express yourself, yes?

Sadece kendini ifade etmek istedin, değil mi?

This is your opportunity to really express yourself.

Bu kendinizi ifade etmeniz için bir fırsat.

Click to see more example sentences
expressive etkileyici

But you have very expressive eyes.

Ama senin çok etkileyici gözlerin var.

They're artistic, expressive, very expressive.

Onlar artistik, etkileyici, çok etkileyici.

Ron had a very expressive voice.

Ron'un çok etkileyici bir sesi vardı.

Click to see more example sentences
expressive anlamlı

Large brown eyes, dark and expressive.

Büyük kahverengi gözleri var, koyu ve anlamlı.