English-Turkish translations for exterior:

dış · görünüş · dış taraf, dış taraf dış · cephe · other translations

exterior dış

I just wanna know what, what is behind this this strong, silent exterior.

Sadece bu güçlü, sessiz dış görünüşün arkasında ne olduğunu bilmek istiyorum.

Hippy, you handle exterior surveillance.

Hippy, sen dış gözetlemeyi hallet.

I bet, under that tough exterior of yours,

Eminim ki, bu katı dış görünüşünün altında,

Click to see more example sentences
exterior görünüş

I just wanna know what, what is behind this this strong, silent exterior.

Sadece bu güçlü, sessiz dış görünüşün arkasında ne olduğunu bilmek istiyorum.

Underneath that rough exterior lurks the heart of a true poet.

O sert dış görünüşün altında gerçek bir şairin kalbi gizleniyor.

Beneath this calm, sexy exterior beats the heart of a true scientist.

Bu sakin, seksi dış görünüşün altında gerçek bir bilimci kalbi atıyor.

exterior dış taraf, dış taraf dış

The exterior is a robot.

Dış tarafı, bir robot.

We still don't have the exterior nanonet or the self-starting motor.

Hâlâ dış taraf ve pilli motor için nanonete ihtiyacımız var.

exterior cephe

Just to check the exterior shell.

Sadece dış cepheyi kontrol için.