English-Turkish translations for exterminate:

yok etmek · imha etmek · other translations

exterminate yok etmek

As a rule, the less advanced civilization is either exterminated or enslaved.

Kural olarak, daha az gelişmiş bir uygarlık ya yok edilir ya da köleleştirilir.

They were all exterminated after the riots, thirty years ago.

Ayaklanmadan sonra hepsi yok edildi, otuz sene önce.

But my job is not extermination.

Ama benim işim yok edilmesi değil.

Click to see more example sentences
exterminate imha etmek

The extermination of all depraved people.

Bütün ahlaksız insanları imha etme.