English-Turkish translations for external:

dışsal, dış · harici · dışarı · yüzeysel · other translations

external dışsal, dış

Everything but external security and nominal desktop functionality will be offline.

Dış güvenlik ve nominal masaüstü işlevselliği dışında her şey çevrimdışı olacak.

No sign of physical trauma, no response to external stimuli.

Fiziksel travma belirtisi yok. Dış uyaranlara yanıt vermiyor.

Nobody, Except merely its external facts.

Hiç kimse, harici gerçekler dışında hiç kimse.

Click to see more example sentences
external harici

Initiate a temporary patch using an external power source

Harici bir güç kaynağı kullanarak geçici bir yama yap

What exactly does this external pacemaker do?

Bu harici kalp pili tam olarak ne yapıyor?

Jarvis, activate external speakers.

Jarvis, harici hoparlörleri çalıştır.

Click to see more example sentences
external dışarı

Something external caused it, but I'm not sure what.

Dışardan bir şey buna sebep oldu ama ne olduğundan emin değilim.

We can externally control and synchronise muscles and synthetics.

Kasları ve sentetikleri dışarıdan kontrol edip senkronize edebiliyoruz.

External security is in position.

Dışarıdaki güvenlik yerini aldı.

Click to see more example sentences
external yüzeysel

External damage, mostly superficial.

Dış hasar, büyük oranda yüzeysel.