English-Turkish translations for extremely:

son derece · çok · aşırı · aşırı derecede · fazlasıyla · other translations

extremely son derece

He's extremely dangerous. And, Mr. Carter, I'm certain that everyone in this room knows who that is.

Son derece tehlikeli biri. ve, Mr Carter, eminim bu odadaki herkes onun kim olduğunu biliyor.

I think it's extremely important.

Bence bu son derece önemli.

I'm extremely sorry gentlemen.

Son derece üzgünüm beyler.

Click to see more example sentences
extremely çok

Marriage is an extremely important step for a young girl.

Evlilik genç bir kız için çok önemli bir adım.

And unfortunately, the treatment for both is extremely dangerous.

Ne yazık ki, her ikisinin de tedavisi çok tehlikeli.

There's no doubt that this was an extremely severe event.

Bunun çok şiddetli bir olay olduğuna şüphe yok.

Click to see more example sentences
extremely aşırı

Yeah, Robert, that door is extremely hot, but it's our only choice.

Evet, Robert, bu kapı aşırı derecede sıcak, fakat o bizim tek seçeneğimiz.

For example, right now, I find you extremely Extremely

Örneğin, tam şu anda, seni aşırı derecede aşırı derecede

Normally I don't recommend extreme drunkenness, but it's probably a very good choice.

Normalde aşırı sarhoşluğu önermem ama bu çok iyi bir tercih olmuş.

Click to see more example sentences
extremely aşırı derecede

Yeah, Robert, that door is extremely hot, but it's our only choice.

Evet, Robert, bu kapı aşırı derecede sıcak, fakat o bizim tek seçeneğimiz.

You're an extremely stubborn person, all right, you know that?

Aşırı derecede inatçı bir kişisin, bunu biliyor musun?

It's an extremely delicate surgery.

Bu aşırı derecede hassas bir ameliyat.

Click to see more example sentences
extremely fazlasıyla

Yes, it is extremely important to me. I took it, okay?

Evet, bu benim için fazlasıyla önemli. onu ben aldım, tamam mı?

This doll is extremely dangerous.

Bu bebek fazlasıyla tehlikeli.

This woman is extremely troubled, Daniel.

Bu kadın fazlasıyla sorunlu, Daniel.

Click to see more example sentences