English-Turkish translations for extremist:

aşırı · radikal · sağcı · other translations

extremist aşırı

I thought he was part of Kyle Erikson's extremist group.

Onun, Kyle Erikson'un aşırı grubunun bir parçası sanmıştım.

Charlie it's just a hunch, but I think we might be dealing with some sort of right-wing extremist what-have-you.

Charlie sadece biz önsezi, ama sanırım bir çeşit aşırı sağcı bir bilmem neyle uğraşıyor olabiliriz.

Also known as "vegan napal" in environmental extremist circles.

Ayrıca, aşırı ekolojik çevrelerde "vejetaryen Nepal'i" olarak bilinir.

Click to see more example sentences
extremist radikal

Cohaagen says it's just a few extremists.

Cohaagen sadece bir kaç radikal olduğunu söylüyor.

Cohaagen says it'sjust a few extremists.

Cohaagen sadece bir kaç radikal oldugunu söylüyor.

I'm no Islamic extremist, lady.

Radikal İslamcı değilim, Bayan.

Click to see more example sentences
extremist sağcı

Charlie it's just a hunch, but I think we might be dealing with some sort of right-wing extremist what-have-you.

Charlie sadece biz önsezi, ama sanırım bir çeşit aşırı sağcı bir bilmem neyle uğraşıyor olabiliriz.

Floor six right wing extremists, killers, lawyers who appearon TV.

Altıncı kat aşırı sağcılar, katiller, televizyona çıkan avukatlar.

Cubans or right-wing extremists.

Kübalılar veya aşırı sağcıların arasına.