English-Turkish translations for exuberant:

coşkulu · taşkın · other translations

exuberant coşkulu

Ah, you exuberant Mexicans.

Ah, sizi coşkulu Meksikalılar.

I'd be overjoyed, exuberant.

Ben çok sevinçli, coşkulu olurdum.

exuberant taşkın

It was simple youthfuI exuberance, Colonel!

Sadece gençliğin verdiği taşkınlıktı, albay.