English-Turkish translations for eyeball:

göz küresi, göz küresi. · other translations

eyeball göz küresi, göz küresi.

Hey, this monster's got some pretty big eyeballs.

Hey, bu canavarın çok güzel göz küreleri var.

Don't get too excited, Eyeball.

Çok heyecanlanma, göz küresi.

And an eyeball.

Ve göz küresi.