English-Turkish translations for eyebrow:

kaş · kaşlı · other translations

eyebrow kaş

She's got your eyebrows Oh, that's not a good thing!

Senin kaşlarını almış. Bu iyi bir şey değil.

And I'm gonna wax those eyebrows right now.

Ben de şu kaşları hemen şimdi jöleleyeceğim.

Always keep your eyebrows like this.

Kaşlarını her zaman bu şekilde tut.

Click to see more example sentences
eyebrow kaşlı

Eyebrows, angel, I love you.

Kaşlı, meleğim, sizi seviyorum.

Isn't it obvious, eyebrows?

Açık değil mi, kaşlı çocuk?

There's an eyebrowed thrush back here.

Burada bir Gözü Kaşlı Pamukçuk var.