English-Turkish translations for eyeglass:

gözlük · other translations

eyeglass gözlük

A standard walkie-talkie with removable crystals, a metallic ballpoint pen, and an eyeglass repair kit.

Kristalleri sökülebilen standart telsiz metal tükenmez kalem ve bir gözlük tamir seti.

I got you an eyeglass repair kit and some malted milk balls.

Sana da gözlük onarma kiti ve biraz maltlaştırılmış süt topları.

Young lady, tell us the truth there's no shame in using eyeglasses.

Genç Bayan, bize gerçeği söyleyin Gözlük kullanmak utanılacak bir şey değil.

Click to see more example sentences