English-Turkish translations for eyesight:

görme yeteneği · other translations

eyesight görme yeteneği

No super fast reflexes, no super eyesight, no hearing none of that crap, okay?

Hızlı refleksler, süper görme yeteneği duyma yetisi, hiçbiri yok tamam mı?

Your eyesight isn't too good, is it?

Görme yeteneğin pek iyi değil mi?

His eyesight's not so good and he has memory problems.

Görme yeteneği iyi değil. Ayrıca hafıza sorunu var.