English-Turkish translations for facility:

tesis · bina · özellik · yetenek · imkan · other translations

facility tesis

It looks like there's some kind of abandoned military facility underground.

Görünüşe göre yeraltında bir çeşit terkedilmiş askeri tesis var.

There's another facility across the street.

Yolun karşısında başka bir tesis daha vardı.

We need more facilities, more space, but who's gonna organize it?

Daha fazla tesise, daha fazla alana ihtiyacımız var ama bunu kim organize edecek?

Click to see more example sentences
facility bina

How far away is this facility?

Bu bina ne kadar uzakta?

This is a civilian facility.

Burası sivil bir bina.

All personnel, evacuate facility.

Tüm personele, binayı boşaltın.

Click to see more example sentences
facility özellik

We're a private research facility.

Biz özel bir araştırma tesisiyiz.

This is a private medical facility.

Burası özel bir tıbbi tesis.

And second, we're a private facility.

İkinci olarak burası özel bir tesis.

Click to see more example sentences
facility yetenek

So is this facility.

Yani, bu bir yetenek.

The Texas Military Academy or a facility called VGA.

Texas Askeri Akademi ya da yetenek merkezi yani VGA.

facility imkan

Is that a nice facility?

Bu güzel bir imkan mı?