English-Turkish translations for faction:

grup · hizip · kavga · fraksiyon · gruplaşma · other translations

faction grup

Various factions are fighting for the throne and the country is in chaos.

Birçok grup taht için kavga ediyor ve ülke kaos içerisinde.

So, we're starting a new Red Faction.

Demek ki yeni bir Kızıl Grup başlatıyoruz.

Since when did we have other factions?

Ne zamandan beri diğer gruplara sahibiz?

Click to see more example sentences
faction hizip

There are fiefdoms and factions, traitors and minor rebellions.

Organizasyonlar ve hizipler, hainler ve önemsiz isyanlar vardır.

A faction within al-Qaeda.

El Kaide içindeki bir hizip.

faction kavga

Various factions are fighting for the throne and the country is in chaos.

Birçok grup taht için kavga ediyor ve ülke kaos içerisinde.

faction fraksiyon

Romeo Faction, this is Earthwalker.

Romeo Fraksiyon, ben Yergezen.

faction gruplaşma

Barkik: Zuse can unite the factions, ferment revolution.

Zuse bir gruplaşma yaratıp, devrim için kışkırtabilir.