English-Turkish translations for factual:

gerçek · other translations

factual gerçek

And on factual, actuaI studies.

Ve gerçekçi çalışmalar hakkında.

Well, factually it's true.

Şey, bu harfiyen gerçek.