English-Turkish translations for fade:

geçmek · soluk · uçmak · other translations

fade geçmek

But some of those scars never fade, Sean.

Ama bazı yaralar hiçbir zaman geçmez, Sean.

Fading away every passing day

Her geçen gün soluyorum.

TlME PASSES AND FLOWERS FADE

Zaman geçiyor ve çiçekler soluyor.

fade soluk

It was very old, torn, faded.

Çok eski, yırtık ve soluktu.

Powerful faded Can you give?

Güçlü bir soluk verebilir misin?

fade uçmak

Love love fades away.

Aşk Aşk uçar gider.