English-Turkish translations for faeces:

dışkı · pislik · other translations

faeces dışkı

'Body a total mess, vomit and faeces, multiple lesions.

Berbat bir ceset, kusmuk ve dışkılar, çok sayıda lezyonlar.

faeces pislik

Bat faeces and oxen blood.

Yarasa pisliği ve öküz kanı.