English-Turkish translations for failing:

başarısız · hata · başarısızlık · iflas · kusur · other translations

failing başarısız

I've tried five times before and failed, but this time I'm sure I'll make it.

Ben daha önce beş kez denedim ve başarısız oldum, ama bu sefer kesinlikle başarılı olacağım.

It has never failed me before.

Daha önce hiç başarısız olmadı.

North Korea is a failed state.

Kuzey Kore başarısız bir ülke.

Click to see more example sentences
failing hata

I've failed you, both as a scary monster and a friend.

Hata yaptım, hem korkunç bir canavar hem de arkadaş olarak.

Because Poirot, he has failed.

Çünkü Poirot, o bir hata yaptı.

You'll fail and you'll die too.

Hata yaparsın ve sen de ölürsün.

Click to see more example sentences
failing başarısızlık

That's where you failed, Agent Mulder.

Bu senin başarısızlığın, Ajan Mulder.

The killer tried four times and failed.

Katil dört kez denedi ve başarısızlığa uğradı.

And yesterday, we failed.

Ve dün, başarısızlığa uğradık.

Click to see more example sentences
failing iflas

Your son's kidneys are failing.

Oğlunuzun böbrekleri iflas ediyor.

Kidneys are failing.

Böbrekleri iflas ediyor.

Everything was failing the the kidneys, liver, lungs.

Her şey iflas ediyordu; böbrekler, karaciğer, akciğerler.

Click to see more example sentences
failing kusur

Damn. a defective product like you! a failed product like you, laughing at us?

Kahretsin Senin gibi kusurlu bir ürün Senin gibi başarısız bir ürün, bize mi gülüyor?

Is that a failing in humans?

Bu insanlar için bir kusur mu?