English-Turkish translations for failure:

başarısızlık · hata, hatalı · başarısız · fiyasko · iflas · yenilgi · arıza · yapmama · bozukluk · hayal kırıklığı · kusur · other translations

failure arıza

Marshall Weaver's helicopter crash was due to mechanical failure?

Marshall Weaver'ın helikopter kazası mekanik arıza yüzünden miymiş?

Hijackings, engine failures, Disease outbreaks.

Uçak kaçırmalar, motor arızaları hastalık yayılmaları.

A canon that exploded, in Austerlitz. A small technical failure.

Austerlitz'de taşaklarımda bir top patlamıştı küçük bir teknik arıza.

A mechnical failure, another problem like that would sink them.

Mekanik bir arıza veya onun gibi başka bir problem onları batırır.

Burned pistons.Looking like routine mechanical failure.

Pistonları yanmış. Sıradan mekanik bir arızaya benziyor.