English-Turkish translations for famed:

ünlü · meşhur · other translations

famed ünlü

The illegitimate child of an Italian princess and a famed Spanish matador

Bir İtalyan prensesi ile ünlü bir İspanyol matadorun gayri meşru çocuğu.

Perhaps you've heard of famed Russian physicist Olga Petrovich?

Belki ünlü Rus fizikçi Olga Petrovich'i duymuşsundur.

Ladies and gentlemen, please welcome the co-host of CNN's Crossfire, famed political consultant, the Raging Cajun,

Bayanlar ve baylar, CNN'nin Çapraz Ateş programına hoşgeldiniz, ünlü siyasi danışman, Raging Cajun,

Click to see more example sentences
famed meşhur

For the famed Cat Grant?

Meşhur Cat Grant için mi?