English-Turkish translations for familiarize:

tanıtmak, tanımak · other translations

familiarize tanıtmak, tanımak

I mean, I've never done it before, but it's it's so familiar.

Yani, ben daha önce hiç yapmadım, ama o çok tanıdık geliyor.

Does she look familiar to you?

Sana da tanıdık geliyor mu?

A familiar face.

Tanıdık bir yüz.

Click to see more example sentences