family's

We thank you, dear, lord because there's nothing more important than family.

Teşekkür ederiz Tanrım çünkü aileden daha önemli hiçbir şey yoktur.

He's a good boy from a good family.

İyi bir aileden gelen iyi bir çocuk.

He's my my only family, and I just, uh

O benim benim tek ailem, ve ben sadece, uh

He's an old family friend and a very fine doctor.

O eski bir aile arkadaşımız ve çok da iyi bir doktordur.

Whatever happens, we're a family. And what's important is that we love each other.

Her ne olursa olsun, biz bir aileyiz ve önemli olan, birbirimizi sevmemiz

Yeah, friends want what's best for you and your family.

Evet, arkadaşın sen ve ailen için en iyisini ister.

He's a very old family friend.

O çok eski bir aile dostu.

Because it's not your family.

Çünkü bu senin ailen değil.

Well, I'm going to see my family, and he's He's looking for someone.

Ben ailemi görmeye gidiyorum ve o da o da birini arıyor.

I guess that's why family is so important to me, Michael.

İşte bu yüzden aile benim için çok önemlidir, Michael.