family's

And he's good for you, good for a family.

Ve sizin için iyi olan, aile için iyi olan.

She's an old family friend, and has nothing to do with this.

O eski bir aile dostu ve bununla bir ilgisi yok onun.

It's what's best for me and my family.

Ben ve ailem için en iyisi bu.

Now let's just have one last happy dinner together as a family.

Hadi şimdi birlikte mutlu, son bir akşam yemeği yiyelim bir aile olarak!

I got a great family, even though it's just me and my dad..

Sadece babam ve ben olsak bile, harika bir ailem var.

It's a really nice family, son.

Bu gerçekten güzel bir aile, evlat.

No, he's just a close family friend, but I've always known him as Uncle Johnny.

Hayır, sadece yakın bir aile dostu. Ama onu hep Johnny Amca olarak tanıdım.

That's good for us for this family.

Bu bizim için iyi Ailemiz için.

It's a special night for my family.

Bu gece, ailem için özel bir gece.

But we're getting married and he's gonna be part of our family.

Ama biz evleneceğiz ve o da ailemizin bir parçası olacak.