family's

No, this is family; it's not different.

Hayır, bu bir aile ve farklı değil.

He's been like family to us, but he's not really our family he's yours.

Bizim için bir aile gibi ama tam olarak bizim ailemiz değil, sizin aileniz.

There's nothing in here about her family.

Burada ailesi hakkında hiçbir şey yok.

He's my brother, he's like family. Remember?

O benim kardeşim, aileden biri gibi.

There's a family here.

Burada bir aile var.

I am doing what's best for my family.

Ben, ailem için en iyi olanı yapıyorum.

It's a very old family.

Çok eski bir aile.

I had a life, a family and it's all gone now.

Bir hayatım, bir ailem vardı ve şimdi hepsi gitti.

But it's like a family

Ama bir aile gibi

It's always something in this family.

Bu ailede her zaman bir şey var.