English-Turkish translations for famine:

kıtlık · açlık, açlık. · other translations

famine kıtlık

War, famine, death, AlDS, homeless, recession, depression, war, famine death, AlDS

Savaş, kıtlık, ölüm, AIDS, evsizlik, ekonomik durgunluk, ekonomik kriz savaş, açlık, ölüm, AIDS

These four men bring with them war, pestilence, famine and death.

Bu dört kişi savaş, salgın hastalık kıtlık ve ölüm getirecekler.

War, earthquake, winds, fire, famine, the plague

Savaş, deprem, fırtınalar, yangın, kıtlık, veba

Click to see more example sentences
famine açlık, açlık.

War, famine, death, AlDS, homeless, recession, depression, war, famine death, AlDS

Savaş, kıtlık, ölüm, AIDS, evsizlik, ekonomik durgunluk, ekonomik kriz savaş, açlık, ölüm, AIDS

There's War, Famine, Death, Pestilence and Miss Timberlake.

Savaş, Açlık, Ölüm, Salgın ve Bayan Timberlake.

It's worse than bandits, the plague, famine, fire, or war.

Haydutlardan daha kötüsü, veba, açlık, yangın ya da savaş.

Click to see more example sentences