English-Turkish translations for fantasy:

fantezi · hayal, hayali · fantazi · kurgu · düş · hayal gücü · fantastik · other translations

fantasy fantezi

I've told him an adventure story, a comedy, a fantasy, and now I want to tell something tragic

Ona bir macera, bir komedi ve bir fantezi anlattım. Şimdi de trajik bir şey anlatacağım.

Not a murderer or a child molester but a publicist who has fantasies about pretty little actresses.

Bir katil ya da bir çocuk tacizcisi değil, ama bir tanıtımcı güzel aktrisler hakkında fantezileri olan.

It's not some fantasy, okay?

Bu bir fantezi değil, tamam mı?

Click to see more example sentences
fantasy hayal, hayali

This is fantasy. .or it is death, and it might well be both.

Bu bir hayal ya da bir ölüm, veya ikisi de olabilir.

So, Tate, these fantasies started two years ago, three years ago, when?

Tate, bu hayaller ne zaman başladı? İki yıl önce mi, üç yıl önce mi?

It's a nice fantasy.

Bu güzel bir hayal!

Click to see more example sentences
fantasy fantazi

I know what "it" means, Castle, and that is just a fantasy.

Ne demek istediğini biliyorum, Castle, ve bu sadece bir fantazi.

Today has been a fantasy for me.

Bugün benim için bir fantazi oldu.

That is a fantasy.

Bu da bir fantazi.

Click to see more example sentences
fantasy kurgu

Lando Calrissian is a positive role model in science-fiction fantasy.

Lando Calrissian bilim kurgu aleminde olumlu bir örnekti.

Fantasy, sci-fi, something like that.

Fantazi, bilim kurgu gibi bir şeyler.

Fantasy? Science fiction? Action figures?

Fantezi, bilim kurgu, oyuncak figürler,

Click to see more example sentences
fantasy düş

It's a romantic fantasy.

Bu romantik bir düş.

No Santa Claus, no fairy tales, no fantasies of any kind.

Noel Baba yok, peri masalı yok Hiç düş kurmak yok, böyle mi?

It's a psychotic fantasy.

Bu psikopatça bir düş.

fantasy hayal gücü

It's not a dream, Lena, it is a fantasy.

Bu bir hayal değil Lena, hayal gücü.

Fantasy comes and goes

Hayal gücü gelir ve gider

fantasy fantastik

Argo. A Science–Fantasy Adventure.‟

Argo."Bir fantastik bilimkurgu macerası.