English-Turkish translations for farewell:

elveda · veda · son · hoşça kal · güle güle · uğurlar olsun · other translations

farewell elveda

This is not a farewell letter.

Bu bir elveda mektubu değil.

Farewell, old friend.

Elveda eski dostum.

Hang on, you said farewell tour?

Bir dakika, elveda turu mu dedin sen?

Click to see more example sentences
farewell veda

I am throwing a farewell party for my best friend, Ann Perkins.

En iyi arkadaşım Ann Perkins için bir veda partisi düzenliyorum.

We're having a little farewell party.

Küçük bir veda partisi veriyoruz.

It's like a farewell tour.

Bir veda turu gibi sanki.

Click to see more example sentences
farewell son

So the guy sent you one last farewell letter.

Yani adam sana son bir veda mektubu göndermiş.

I bid you farewell with eternal sadness.

Sonsuz bir üzüntü ile veda ediyorum.

I bid farewell with eternal sadness, yours forever,

Sonsuz bir üzüntü ile veda ediyorum. Sonsuza kadar seninim.

Click to see more example sentences
farewell hoşça kal

Farewell, Mr Bond, but not goodbye!

Hoşça kal Bay Bond, elveda değil!

So long, farewell Auf Wiedersehen, goodbye

Hoşça kalın, elveda Auf Wiedersehen, elveda

So long, farewell Auf Wiedersehen, good night

Hoşça kalın, elveda Auf Wiedersehen, iyi geceler

Click to see more example sentences
farewell güle güle

Oh, my dear baron, hail and farewell.

Sevgili baron, merhaba ve güle güle.

Farewell, my wife.

Güle güle, karım.

See you. Farewell.

Görüşürüz, güle güle.

Click to see more example sentences
farewell uğurlar olsun

Forever and forever farewell, Brutus.

Sonsuza dek uğurlar olsun Brutus.

Farewell, old mucker, and death to the aristos!

Uğurlar ola, sevgili serseri, ve soylulara ölüm!