English-Turkish translations for farmhouse:

Çiftlik · çiftlik evi., çiftlik evi · other translations

farmhouse Çiftlik

There's a farmhouse out there Let's find something to eat

Orada bir çiftlik evi var. Gidip yiyecek bir şeyler bakalım.

The headless ghost of Mr. Eugene Rilsby still walks his abandoned farmhouse.

Bay Eugene Rilsby'nin başsız hayaleti terkedilmiş çiftlik evinde hâlâ yürüyordu.

The farmhouse that Jimmy Pratt used to use for farming?

Jimmy Pratt o çiftliği tarım için mi kullanmış?

Click to see more example sentences
farmhouse çiftlik evi., çiftlik evi

There's a farmhouse out there Let's find something to eat

Orada bir çiftlik evi var. Gidip yiyecek bir şeyler bakalım.

The headless ghost of Mr. Eugene Rilsby still walks his abandoned farmhouse.

Bay Eugene Rilsby'nin başsız hayaleti terkedilmiş çiftlik evinde hâlâ yürüyordu.

Old farmhouse, isn't it?

Eski çiftlik evi değil mi?

Click to see more example sentences