English-Turkish translations for fascism:

faşizm · other translations

fascism faşizm

Once again, Fascism does not appear in a healthy political system but in a parody of democracy.

Faşizm bir kez daha sağlıklı bir siyasal sistem içinde değil de demokrasinin bir parodisinde ortaya çıkıyor.

Once again, a Latin American elite was delighted to be rescued by fascism

Bir kere daha, bir Latin Amerikan eliti faşizm tarafından kurtarıldığına memnun.

What do they know about fascism?

Bunlar Faşizm hakkında ne biliyorlar?

Click to see more example sentences