English-Turkish translations for fashionable:

Moda · modaya uygun · modern · geçerli · gözde · şık · other translations

fashionable Moda

Believe me, I had my doubts too, but apparently Cleveland Fashion Week is a big deal.

İnan bana, benim de şüphelerim vardı ama görünüşe göre Cleveland Moda Haftası büyük bir olay.

I am not skinny or glamorous and I don't know that much about fashion.

İnce ya da çekici değilim ve moda hakkında fazla şey bilmiyorum.

But I don't know much about fashion

Fakat moda hakkında çok bilgim yok.

Click to see more example sentences
fashionable modaya uygun

It's not fashionable to say this.

Bunu söylemek pek modaya uygun değil.

It's a fashionable place now.

Şimdi modaya uygun bir yer.

It's not fashionable

Modaya uygun değil

Click to see more example sentences
fashionable modern

Is there any connection between the studio and modern fashion?

Peki stüdyo ile Modern Fashion arasında bir bağlantı var mı?

Because she is "La Femme Nikita," and her job at Modern Fashion is just a cover.

Çünkü o bir "La Femme Nikita" Ve Modern Fashion'daki işi de sadece bir kamuflaj.

And her job at modern fashion is just a cover.

Ve Modern Fashion'daki işi de sadece bir kamuflaj.

Click to see more example sentences
fashionable geçerli

I met her at this weird fashion party last week.

Onunla şu garip moda partisinde geçen hafta tanıştım.

Tat's a permanent thing; it's not a temporary fashion trend.

Dövme kalıcı bir şey; bu geçici bir moda trendi değil.

As you may have heard, A tech-venture capitalist named glen carter Bought modern fashion last month.

Belki duymuşsunuzdur Glen Carter isimli bir teknoloji düşkünü patron.. geçen ay Modern Fashion satın aldı.

Click to see more example sentences
fashionable gözde

But it looks a little bare to old-fashioned eyes.

Ama eski moda gözlere biraz çıplak görünüyor.

I always thought the fashion industry seemed glamorous.

Her zaman moda endüstrisini çok göz alıcı sanırdım.

Myka Burton, top women's fashion designer Damian Jardin.

Myka Burton, En gözde kadın moda tasarımcısı Damian Jardin.

Click to see more example sentences
fashionable şık

Suarezes,you're familiar with the super chic,iconic stylings of fashion house badgley mischka.

Suareze'ler, Badgley Mischka moda evinin süper şık, ikonik tasarımlarını biliyorsunuzdur.

Belavista is a very fashionable place.

Evet. Belavista çok şık bir yer.

That's "chic," and not that you would know, But they are modern fashion's biggest competitor.

Bu "şık" senin bilemeyeceğin bir şey ama Modern Fashion dergisinin en büyük rakibidir.