English-Turkish translations for fastness:

sürat., sürat · kale · other translations

fastness sürat., sürat

No, this is a for-real drag race in a really fast car.

Hayır, bu gerçekten süratli bir arabada gerçek bir kalkış yarışı.

Good fast ball, bad mechanics.

İyi süratli top, kötü işleyiş.

Well, Mason's an incredibly fast crawler.

Mason inanılmaz bir süratle emekleyebiliyor.

fastness kale

Not so fast; still got the Citadel.

O kadar hızlı değil; kale hala ayakta.