English-Turkish translations for fatherland:

vatan · other translations

fatherland vatan

Gibbs: "for king and fatherland."yeah." freedom or death.

"Kral ve vatan için."Evet." Özgürlük ya da ölüm.

I had once the beautiful fatherland.

Bir zamanlar çok güzel bir vatanım vardı.

God, Fatherland, Liberty.

Tanrı, Vatan, Özgürlük.

Click to see more example sentences