English-Turkish translations for fatigue:

yorgunluk · bitkinlik · halsizlik · other translations

fatigue yorgunluk

Chest pain, the lung problems, fatigue, rash, sounds like chronic lung infection.

Göğüs ağrısı, akciğer sorunu, yorgunluk, döküntü. Kronik akciğer enfeksiyonu gibi görünüyor.

Stomach ulcers, high blood pressure insomnia, fatigue extreme discomfort.

Mide ülserleri, yüksek tansiyon uykusuzluk, yorgunluk aşırı huzursuzluk.

Decreased lung volume. Heart palpitations, fatigue, stomach pain.

Azalmış akciğer kapasitesi, kalp çarpıntıları yorgunluk ve mide ağrıları.

Click to see more example sentences
fatigue bitkinlik

Side effects include drowsiness, dizziness, headache and fatigue.

Yan etkileri uyuşukluk, baş dönmesi, baş ağrısı ve bitkinlik.

Her symptoms include: general swelling, fatigue, nausea,

Semptomları: genel şişkinlik, bitkinlik, mide bulantısı

No fatigue or weight gain.

Bitkinlik veya kilo artışı yok.

Click to see more example sentences
fatigue halsizlik

Fatigue, fever, malaise.

Halsizlik, ateş, kırgınlık".