English-Turkish translations for fatty:

şişko · yağlı, yağ · şişman · other translations

fatty şişko

By the way Fatty Mother loves me more than you.

Bu arada şişko Annem beni daha çok seviyor.

His name's not Fatty.

Onun adı Şişko değil.

Carrots instead of potato chips. Fatty, huh?

Patates cipsi yerine havuç aldım, şişko.

Click to see more example sentences
fatty yağlı, yağ

You know, that's really fatty.

Bilirsin, bu gerçekten yağlı.

Nice and fatty. even sometimes to the younger one.

Güzel ve yağlı. bazen genç olanına bile.

Large, fatty liver.

Geniş, yağlı karaciğer.

Click to see more example sentences
fatty şişman

This is Fatty Chen's sword.

Bu Şişman Chen'in kılıcı.

You fat, fat, fatty, fatty, fat walrus.

Seni şişko, şişko, tombiş, şişman ayı balığı.

Fatty Chen's oil shop

Şişman Chen'in yağ dükkanı

Click to see more example sentences