English-Turkish translations for fatuous:

aptal · other translations

fatuous aptal

Yet under a fatuous rule, they become a walking terror to the people.

Fakat aptalca bir yönetimle insanlar için ayaklı bir terör haline gelmişlerdi.