English-Turkish translations for fear:

korkusuz, korkulu, korku · korkmak · endişe · korku endişe · dehşet · kaygı · risk · other translations

fear korkusuz, korkulu, korku

Then one day that changed, and my greatest fear became my best friend.

Sonra bir gün bu değişti ve benim en büyük korkum en iyi arkadaşım oldu.

Yeah, well, fear isn't like pain, honey.

Evet ama korku, ağrı gibi değil hayatım.

Fear is not the same as faith father.

Korku ve inanç aynı şey değildir peder.

Click to see more example sentences
fear korkmak

Yes, I fear there's not enough time for a better solution.

Evet, korkarım daha iyi bir çözüm bulmak için yeterli zaman yok.

Then we have nothing to fear.

O zaman korkacak bir şeyimiz yok.

And you have nothing to fear.

Ve korkacak hiçbir şeyin yok.

Click to see more example sentences
fear endişe

But why even this fear?

Ama bu endişe neden?

Horror, fear and this job.

Korku, endişe ve iş.

I feel fear, anxiety, isolation and darkness.

Korku ve endişe hissediyorum karanlık yalnızlık

Click to see more example sentences
fear korku endişe

Horror, fear and this job.

Korku, endişe ve iş.

I feel fear, anxiety, isolation and darkness.

Korku ve endişe hissediyorum karanlık yalnızlık

Anxiety and fear.

Endişe ve korku.

Click to see more example sentences
fear dehşet

As you can see fear and horror have spread everywhere.

Gördüğünüz gibi korku ve dehşet her yere yayıldı.

Death. Fear. Flames, horror, and black clothes.

Ölüm, korku, alevler, dehşet ve kara giysiler

Desire and fear, temptation and terror "yearning and horror warred within her beautiful young body.

Arzu ve korku, şehvet ve şiddet.."cazibe ve dehşet onun güzel vücunda dans ediyordu..

Click to see more example sentences
fear kaygı

You know, I started experiencing anxiety and claustrophobia and this acute fear of death.

Biliyor musun yaşamaya başladı, kaygı ve klostrofobi ve şiddetli ölüm korkusu.

That fear, that doubt it ruined him.

Bu korku bu kaygı onu mahvetti.

I've seen fear, anxiety, some paranoia.

Korku, kaygı, biraz da paranoya görüyorum.

fear risk

Forget the risk and fear.

Korkuyu ve riski unut.