English-Turkish translations for feasible:

mümkün · olası · uygulanabilir · other translations

feasible mümkün

The point is having a relationship with another Agent just isn't feasible.

Olay şu ki, başka bir Ajan ile ilişki yaşamak mümkün değil.

But we know that's not feasible.

Ama biliyoruz ki, bu mümkün değil.

That's not feasible, sir.

Bu mümkün değil, efendim.

Click to see more example sentences
feasible olası

I mean, using mutated animal organs and nervous systems as game-pod parts is certainly feasible but everything's so dirty.

Yani, oyun-pod'u parçaları olarak mutasyon geçirmiş hayvan organları ve sinir sistemleri kullanmak kesinlikle mümkün ama herşey çok kirli.

It's not feasible, is it?

Mümkün olmaz, değil mi?

feasible uygulanabilir

Reasonable, feasible for you and Mack?

İkiniz için de mantıklı ve uygulanabilir mi?