English-Turkish translations for feather:

tüylü, tüy · kuş tüyü · other translations

feather tüylü, tüy

Wild bird, creature of air and feather, today is a good day to die.

Yabani kuş, hava ve tüy yaratık, bugün ölmek için güzel bir gün.

Like a feather

Bir tüy gibi

And that pigeon feather is disgusting.

Ayrıca şu güvercin tüyü iğrenç.

Click to see more example sentences
feather kuş tüyü

Wild bird, creature of air and feather, today is a good day to die.

Yabani kuş, hava ve tüy yaratık, bugün ölmek için güzel bir gün.

That is a Phoenix feather, sir, not a weapon.

O bir Anka kuşu tüyü, bir silah değil.

And from that bird a feather came

Ve o kuştan bir tüy düştü.

Click to see more example sentences