English-Turkish translations for febrile:

ateşli., ateşli · hummalı · other translations

febrile ateşli., ateşli

She's febrile and has peritoneal signs.

Ateşi ve peritonda yara izleri var.

Jake's febrile and he's got a crazy-high white count.

Jake'in ateşi var ve akyuvar sayısı aşırı yüksek.

She should be febrile again.

Tekrar ateşi çıkmış olmalıydı.

Click to see more example sentences
febrile hummalı

He's not febrile, all right?

Hummalı değil, tamam mı?