English-Turkish translations for feckless:

beceriksiz · sorumsuz · other translations

feckless beceriksiz

Who will care for Feckless, Aimless, Graceless and Pointless?

Kim Görgüsüz, Amaçsız, Beceriksiz ve Yararsız'a bakacak?

He was also the most almighty feckless, sponging crook.

Aynı zamanda da dünyanın en beceriksiz dolandırıcılarından biriydi.

feckless sorumsuz

He was narcissistic, self-centered, feckless, and vain.

Kendini beğenmiş, ben merkezli sorumsuz ve kibirliydi.

Feckless, but beautiful.

Sorumsuz ama güzel.